Aktuellt:

Älgbaneskytte
Styrelsen har bokat upp älgskyttebanan i Hässleholm under några tillfällen för att vi jägare i Norra Frosta ÄSO skall kunna träna inför höstens jakt.

Inbjudan

  


 

 

Aktuella möte:

Styrelsens förslag 2016

 


 

Aktuella länkar:

Älgobs 2015

 

 

Avskjutning 2015

Vi väntar med spänd förväntan på årets, 2016, besked!

 

Tilldelat: Fällda: Kvar att skjuta:
Tjurar    
Hondjur    
Kalvar    


Årets niotaggare!Årets niotaggare!

 Statens veterinärmedicinska anstalt behöver information ang. "studier avseende hudsår och för tidig hornfällning i södra Sverige"

Ladda ner dokument


 

länklänkLite intressant läsning om älgjakten i hela Sverige och tilldelningen samt jakttider.

 


 

Viktigt!

För att kvarstå som ett älgskötselområde har vi som krav mot Länsstyrelsen att genomföra någon form av älginventering. Vi har valt att använda metoden spårsnöinventering.

OBS! Glöm inte att meddela ändring av mobilnummer för jaktvakt och e-mailadress.

Den som inte lämnat sitt rätta mobilnummer kan ej tilldelas någon älg år 2016.